Domů » Salesiánská rodina

  Salesiáni (SDB)

  Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska)

  Řeholní kongregace papežského práva.

  Založená sv. Janem Boskem v Itálii (Turín) v roce 1859.

  Hlavní představený (Rettor Maggiore), představený salesiánů, je nástupcem dona Boska, otcem a středem jednoty salesiánské rodiny. V současné době je jím Mexičan don Pascual Chávez Villanueva, který je 9. nástupcem dona Boska.
  Pro salesiány je „živým donem Boskem“ dnes, pro celou salesiánskou rodinu je středem jednoty – jeho úkolem je animovat a podporovat salesiánskou rodinu, chránit její jednotu, s ohledem na specifické povolání každé větve zajišťovat věrnost salesiánskému duchu, koordinovat aktivity.

  V současné době je na světě 16568 salesiánů ve 127 zemích rozdělených do 96 inspektorií.

  Poslání: výchova a evangelizace; výchovně pastorační plán se zaměřuje na celkové povznesení člověka.
  Prvními a hlavními adresáty poslání jsou mladí, zvláště ti nejchudší, mladí dělníci a ti, kteří se na práci připravují, a apoštolská povolání.
  Salesiáni pracují mezi lidovými vrstvami, zvláštní pozornost věnují laickým evangelizátorům, rodině a sdělovacím prostředkům, a mezi ještě neevangelizovanými národy.

  Typická díla:

  • Střediska mládeže
  • Víkendové a prázdninové akce
  • Školy a učňovská střediska
  • Internáty
  • Práce pro mládež na okraji společnosti
  • Misie a sociální pomoc rozvojovým zemím
  • Sdělovací prostředky
  • Farnosti

  Více najdete na:
  www.sdb.cz
  www.sdb.org