Domů » Obsah

  Kongregace sester sv. Archanděla Michaela (Michalitky)

  Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła

  Řeholní institut papežského práva.

   

  Založený Bronisławem Markiewiczem spolu se Služebnicí Boží Annou Kaworek v Polsku na konci 19. stol. Součástí salesiánské rodiny je od r. 2009.

  V současné době (r. 2009) má Institut 261 sester v sedmi zemích: Polsku, Francii, Itálii, Německu, Ukrajině, Bělorusku a Kamerunu.

  Spiritualita je vyjádřena dvěma hesly: „Kdo je jako Bůh“ (Mi-cha-el!) a „Umírněnost a práce“.

  Hlavní díla:

  • školky;
  • oratoře;
  • výchovná zařízení pro dívky;
  • domy pro matky;
  • školy s katechezí dětí a mladých;
  • práce ve farnostech: sakristánky, varhanice, sekretářky.

  Více v polštině na www.michalitki.pl

  zpět na salesiánská rodina