Domů » Obsah

  Dcery Nejsvětějších Srdcí Ježíšova a Mariina (HHSSCC)

  Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María

  Řeholní institut papežského práva.

   

  Založený blahoslaveným Aloisem Variarou v Kolumbii v roce 1905. Součástí salesiánské rodiny je od r. 1981.

  Institut má cca 404 řeholnic (r. 2006) v 12 zemích (Amerika: Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Kolumbie, Mexico, Peru, Venezuela; Evropa: Itálie, Španělsko; Afrika: Kamerun, Rovníková Guinea).

  Zajímavý je počátek tohoto institutu, protože byl v církvi něčím novým.
  Když blahoslavený Alois Variara přišel do Kolumbie, jeho působištěm se stalo leprosárium v Agua de Dios. Našel zde dívky, které měly povolání k řeholnímu životu, ale žádný institut nepřijímal malomocné nebo dcery malomocných. Proto pro ně založil vlastní institut.

  Spiritualita Dcer Nejsvětějších Srdcí je salesiánská spiritualita oběti, která dává smysl utrpení a spojuje je s vykupitelským posláním církve.

  Vlastní pole působnosti institutu je pastorace v oblasti výchovy a zdraví, proto jsou typickými díly:

  • sociální díla;
  • misie ad gentes;
  • výchovná díla.

  Více na (ve španělštině):
  www.hijasdelossagradoscorazones.org

  zpět na salesiánská rodina