Domů » Salesiánská rodina

  Kontemplativní Fraternita Marie z Nazareta (FCMN)

  Veřejné sdružení věřících.

   

  Duchovní hnutí založené v Uruguay salesiánem mons. Nicolou Cotugnem, který je nyní emeritním arcibiskupem v Montevideu v r. 1977. Součástí salesiánské rodiny od r. 2016.

  Povoláním členů sdružení je být v dnešním světě kontemplativními v životě. S kontemplativním srdcem Dona Boska se snaží následovat Ježíše zmrtvýchvstalého a přinášet ho tak do církve a do světa a vydávat svědectví úplného darování se Otci ve službě druhým, zvláště mladým lidem.

  Nazaréni různých životních stavů svědčí o kontemplativní dimenzi křestního zasvěcení tím, že žijí vnitřní život spojení s Bohem způsobem dona Boska. Žijí a pracují v každodenním životě společnosti a mají srdce zakotvené v Bohu. Nazaréni působí a aktivně napomáhají tomu, aby časné skutečnosti byly proměněné a uspořádané v Kristu.

  Fraternita je tvořena laiky žijícími v manželství i svobodnými, zasvěcenými lidmi a kněžími. Tyto skupiny si vzájemně vyměňují své specifické zkušenosti života v církvi i osobité zkušenosti nazarénského charismatu.

  Fraternita je přítomná v Uruguay, Argentině, Itálii, České Republice a na Slovensku.

  V dubnu 1995 vznikla Fraternita v Praze. Nyní jsou v této skupině zasvěcené a laici na různé úrovni formace s věčným, časným slibem evangelních rad a věčným a časným slibem kontemplace.

  Více informací (i v češtině) na:
  www.fraternidadmariadenazaret.org