Domů » Obsah

  Dcery majestátu P. Marie Neposkvrněné (DQM)

  Daughters of the Queenship of Mary

  Sekulární institut diecézního práva.

  Založený P. Karlem Della Torre v Thajsku v roce 1954. Součástí salesiánské rodiny od r. 1996.

  Apoštolát: Pastorace mládeže.

  Díla: oratoře, učiliště a další díla ve prospěch mládeže.

  Motto: Šířit Boží království prostřednictvím modlitby a práce pod vedením Panny Marie Neposkvrněné.

  Patroni institutu: Panna Maria Neposkvrněná, Sv. Josef, Sv. Jan Bosco

  www.dqmi.org

  zpět na salesiánská rodina