Domů » Obsah

  Sestry Milosrdné lásky Ježíšovy (CSG)

  Sisters of Charity of Jesus předchozí název Caritas Sisters of Miyazaki

  Řeholní institut diecézního práva.

   

  Založený P. Antoniem Cavolim (salesiánem) v Japonsku (Miyazaki) v r. 1937. Součástí Salesiánské rodiny od r. 1986. Institut se původně jmenoval Sestry Milosrdné lásky z Myiazaki, ale poslední generální kapitula (2009) změnila jméno na Sestry Milosrdné lásky Ježíšovy.

  Na začátku roku 2006 měl Institut 1074 řeholnic v 11 zemích (Amerika: Bolívie, Brazílie, Peru, Spojené Státy; Asie: Filipíny, Japonsko, Korea; Evropa: Německo, Itálie; Oceánie: Austrálie, Papua Nová Guinea).

  Charisma je přinášet milosrdnou lásku (caritas) Krista, lásku jeho Božského Srdce všem lidem: do jejich životů a práce. Sestry Milosrdné lásky následují Božího Syna, který miloval hříšníky, přinášel útěchu chudým, uzdravoval nemocné a hlásal lidem radostnou zvěst o Božím království.

  Sestry pracují v jeslích, mateřských školách, dětských domovech, útulcích pro děti, nemocnicích, ambulancích, domovech důchodců, školách a médiích.

  Více na (v japonštině):
  www.m-caritas.jp
  www.mcari.de

  zpět na Salesiánská rodina