Domů

  Společenství poslání dona Boska (CMB)

  Comunità della missione di don Bosco

  Soukromé sdružení věřících.

   

  „Legendární“ rok založení je 1982, fakticky se společenství začalo vytvářet v r. 1988. Přijato do salesiánské rodiny v r. 2010.

  V současnosti (r. 2010) má 162 členů v pěti zemích: Itálii, Argentině, Burundi, Chile a Madagaskaru.

  Spiritualita je postavena na třech pilířích: JEDNOTA, MILOSRDNÁ LÁSKA (charita) k mladým a chudým, zaměření na to, co je PODSTATNÉ, to vše prožíváno v salesiánském a rodinném stylu.

  Činnost sdružení se rozvíjí ve dvou oblastech:

  • misijní (družba se salesiánskou misií na Madagaskaru; vysílání dobrovolníků na Madagaskar a do Burundi, misijní skupiny se zvláštní formací);
  • výchovná (oratoře, výchovná střediska, pěstounská péče, kurzy a setkání o salesiánské spiritualitě).

  Sdružení se organizuje do skupin a každá z těchto skupin se dále dělí na základní jednotky, kterým se říká „stany“.

  Začlenění do sdružení je třístupňové: akt závazku (Atto di Impegno), akt víry (Atto di Fede), akt oddanosti (Atto di Dedizione) – tento poslední akt je něco mezi slibem a příslibem, obnovuje se každý rok a po osmi letech se stává definitivním.

  Více v italštině na www.associazionecmb.it

  zpět na salesiánská rodina