Domů » Salesiánská rodina

  Bývalé žákyně FMA (EX-FMA)

  Plný titul je Světová konfederace bývalých žákyň a bývalých žáků Dcer Panny Marie Pomocnice.
  Confederazione mondiale delle exallieve ed exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice

  Laické sdružení uznané jako světová katolická organizace.

   

  Sdružení bylo založeno blahoslaveným Filipem Rinaldim v Itálii v roce 1908.

  Členy sdružení mohou být ti, kteří prošli díly Dcer Panny Marie Pomocnice. Jedná se o osoby jakéhokoli věku, vzdělání, náboženství, společenského postavení a země původu.

  Každý člen se snaží o osobní růst podle preventivního systému, pro nějž je charakteristická trojice: rozum – náboženství – laskavost, kterou lze vyjádřit lidskými hodnotami: důstojnost – víra – solidarita. Bere za své mornézské charisma Marie Dominiky Mazzarello, spoluzakladatelky Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice.

  Každá bývalá žákyně/žák vědomě přispívá k upevnění hodnot, na nichž se zakládá lidská důstojnost a to v různých oblastech:

  • v rodině;
  • v práci a ve škole;
  • v politice a v sociální sféře;
  • ve volnočasových aktivitách, v médiích.

  Kromě toho každý člen sdružení:

  • má účast na výchovném poslání Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice;
  • ve své práci se vyznačuje salesiánským stylem;
  • zasazuje se o povznesení ženy, obranu života a rodiny;
  • podporuje ochranu lidských práv a míru;
  • podporuje činnosti ve prospěch mladých lidí, především těch, kteří se nacházejí v obtížných situacích;
  • je otevřený interkulturnímu a mezináboženskému dialogu;
  • aktivně spolupracuje s občanskými a církevními organizacemi ve svém působišti;
  • neustále se obohacuje charismatickými prvky preventivního systému dona Boska a Matky Mazzarello.

  V České republice sdružení ještě nepůsobí.

  Informace o Konfederaci najdete na:
  www.exallievefma.org

  informace o salesiánské rodině jako celku najdete zde