Sním o salesiánské rodině, která prožívá radost z evangelia

  19. Červen 2016 - 20:20


  Promluvu Hlavního představeného SDB dona Angela Fernandeze Artime najdete zde.

  Překlad z Il Bollettino Salesiano, červen 2016

   

  Další místo, spojené se životem Dona Boska, je připraveno vás přivítat!

  15. Červen 2016 - 9:36


  Velkou slavnost s více než 500 účastníky, kteří přijeli z různých salesiánských děl v okolí Asti a Turína, prožili v neděli 12. června 2016 v Moncucco Torinese v Itálii.
  V usedlosti Moglia byl otevřen obnovený statek Moglia, což je důležité a významné místo v procesu formace a povolání mladého Jana Boska.
  Nový život tomuto místu dalo sdružení „Don Bosco 2000“.

   

  Chcete se dozvědět víc o salesiánech spolupracovnících? Sledujte televizi Noe!

  14. Červen 2016 - 22:21


  V pátek 17. června ve 20 hodin bude na televizi Noe vysílán pořad Kulatý stůl.
  Tématem tohoto pořadu bude 140. výročí založení Sdružení salesiánů spolupracovníků (ASC) Donem Boskem.
  Nenechte si tento pořad ujít!
  Upoutávku na tento pořad najdete zde.

   

  Oslava 25. a 50. výročí řeholních slibů v generálním domě

  14. Červen 2016 - 22:06


  Deset našich spolusester, které žijí v domech spadajících přímo pod generální matku, oslavilo v širokém rodinném kruhu 25 nebo 50 let od složení prvních řeholních slibů.
  Mezi těmito sestrami je např. sr. Marcella Farina, která byla naší vyučující v noviciátě.
  Slavnost to byla jednoduchá, ale moc hezká.
  Bohu díky za dar povolání! A díky také těmto sestrám za svědectví jejich věrnosti Boží lásce!
  Fotografie z této slavnosti najdete zde.

   

  V generálním domě jedná mezinárodní komise ohledně juniorátu

  14. Červen 2016 - 21:51


  V našem generálním domě v Římě probíhá od 8. do 15. června 2016 setkání mezinárodní komise, zabývající se obdobím juniorátu, tj. obdobím řeholního života od prvních do věčných slibů.
  Cílem setkání je: „Vycházejíc z mistického a prorockého zasvěceného života, znovu naplánovat formační období juniorátu a vytvořit jednotné formační směrnice pro celý institut, otevřené inkulturaci v různých kontextech, s širokým a dynamickým horizontem sociální a církevní reality v průběhu změn.“

   

  Pro mladé, kteří se chtějí o prázdninách zastavit - s Ježíšem!

  11. Červen 2016 - 19:50


  Spolu se salesiány zveme mladé lidi (od 19 do 35 let) na duchovní cvičení, která se uskuteční od 23. do 28. srpna 2016 ve Pstruží v Beskydech.
  Nabízíme přednášky z Božího Slova, osobní doprovázení, společnou modlitbu, ticho po celou dobu a krásnou přírodu!
  Bližší informace a přihlášky do 30. června 2016 směřujte na sr. Helenu Křenkovou FMA – kontakty jsou na plakátu v příloze.
  Ježíš mu řekl: „Já jsem ta cesta, pravda a život.“ (Jan 14,6)

   

  Nepochopitelná láska

  3. Červen 2016 - 8:16


  Úcta k Srdci Ježíšovu vede k autentickému významu lásky.
  Bylo to na svátek sv. Jana evangelisty, 27. prosince 1673, kdy se zjevil Ježíš řeholnici z řádu vizitantek sv. Markétě Marii Alacoque (1647–1690) a požádal ji o to, aby zaujala místo, které patřilo při poslední večeři sv. Janovi čili položit hlavu na jeho Srdce.