Bůh Otec k sobě povolal sr. Marii de los Angeles Contreras

  6. Říjen 2016 - 21:16


  Sr. Maria de los Angeles Contreras byla první generální rádkyni FMA pro Salesiánskou rodinu (1996–2008), milující Boha a mladé, zvláště ty nejchudší, šťastná ve svém povolání.
  V den pohřbu – 6. října 2016 – generální představená Matka Yvonne Reungoat poslala celému našemu Institutu poselství, ve kterém vzpomíná na sr. Marii de los Angeles.
  V poselství, které je adresováno sr. Margaritě (provinční představené Venezuely) a celé provincii, mimo jiné píše:

   

  Mezinárodní formační setkání pro novicmistrové

  4. Říjen 2016 - 21:09


  Od 3. do 16. října 2016 se v generálním domě sester salesiánek koná mezinárodní formační setkání pro novicmistrové. Setkání má téma: „U kořene věčné vitality. Stanovy, plán života, který formuje a přetváří.“
  Setkání, které inicioval ambit pro formaci, má za cíl „hledání a sdílení cest, aby novicky znaly, přijaly a vážily si Stanov, plánu života, který formuje, orientuje a podporuje růst charismatické identity FMA.

   

  Máme postulantku!

  4. Říjen 2016 - 20:14


  Dne 3. října 2016 byla v Trnavě přijata do postulátu Veronika Beránková za účasti vizitátorky z Generální rady FMA sestry Marie Assunty, obou představených české a slovenské provincie, sester z obou trnavských komunit a sestry z České republiky.

   

  Víkendové setkání rady CEL

  4. Říjen 2016 - 20:00


  Poslední zářijový víkend se v krásné přírodě na chalupě na Lipinách uskutečnilo prodloužené setkání rady CEL.
  Sestry společně plánovaly obsah rady na letošní školní rok a jednaly o aktuálních záležitostech inspektorie. Nechyběl prostor pro společné slavení mše svaté za účasti provinciála SDB Petra Vaculíka, během níž byla možnost se společně modlit za naše sestry i bratry. Vzhledem ke krásnému počasí se uskutečnil i táborák s možností neformálního sdílení.

   

  Boží jméno je "MILOSRDENSTVÍ"

  4. Říjen 2016 - 19:50


  Promluvu Hlavního představeného SDB dona Angela Fernandeze Artime najdete zde.

  Překlad z Il Bollettino Salesiano, září 2016

   

  Setkání představených Evropy a Blízkého Východu v Jeruzalémě

  23. Září 2016 - 9:51


  Ve dnech 8. – 21. září 2016 se v Jeruzalémě uskutečnilo setkání provinciálních představených z Evropy a Blízkého Východu. První část setkání byla věnována pouti po svatých místech (Nazaret, Betlém, Hora Blahoslavenství, hora Tábor, Genezaretské jezero, Kafarnaum, Jericho…). Sestry tak měly možnost se blíže seznámit s kulturou a s duchovním bohatstvím Svaté země. Tuto část setkání doprovázela biblistka sr. Maria Ko, fma.

   

  První sliby sr. Jany Markové FMA

  23. Září 2016 - 9:39


  V den svátku Proměnění Páně 6. srpna 2016 složila v Šamoríně na Slovensku své první řeholní sliby sr. Jana Marková FMA.
  V Šamoríně prožila Jana dva roky formace v noviciátu. Sliby složila spolu s Alenou Badáčovou do rukou své inspektorky. Poprvé v historii tedy proběhla tato slavnost v mezinárodním slovensko-českém kontextu.
  Více o slavnosti i nových sestrách se můžete dozvědět zde.