V Karlíně slavíme 150. výročí

  17. Říjen 2016 - 19:38


  V Praze Karlíně oslavíme 3. listopadu letošního roku 150. výročí posvěcení kaple sv. Karla Boromejského.
  Při této příležitosti bude požehnán zvon, který následně bude umístěn do rekonstruované zvoničky nad kaplí. Celá kaple se může chlubit novou střechou, vyčištěnou fasádou i celkovou rekonstrukcí.

   

  Bůh Otec k sobě povolal sr. Marii de los Angeles Contreras

  6. Říjen 2016 - 21:16


  Sr. Maria de los Angeles Contreras byla první generální rádkyni FMA pro Salesiánskou rodinu (1996–2008), milující Boha a mladé, zvláště ty nejchudší, šťastná ve svém povolání.
  V den pohřbu – 6. října 2016 – generální představená Matka Yvonne Reungoat poslala celému našemu Institutu poselství, ve kterém vzpomíná na sr. Marii de los Angeles.
  V poselství, které je adresováno sr. Margaritě (provinční představené Venezuely) a celé provincii, mimo jiné píše:

   

  Mezinárodní formační setkání pro novicmistrové

  4. Říjen 2016 - 21:09


  Od 3. do 16. října 2016 se v generálním domě sester salesiánek koná mezinárodní formační setkání pro novicmistrové. Setkání má téma: „U kořene věčné vitality. Stanovy, plán života, který formuje a přetváří.“
  Setkání, které inicioval ambit pro formaci, má za cíl „hledání a sdílení cest, aby novicky znaly, přijaly a vážily si Stanov, plánu života, který formuje, orientuje a podporuje růst charismatické identity FMA.

   

  Máme postulantku!

  4. Říjen 2016 - 20:14


  Dne 3. října 2016 byla v Trnavě přijata do postulátu Veronika Beránková za účasti vizitátorky z Generální rady FMA sestry Marie Assunty, obou představených české a slovenské provincie, sester z obou trnavských komunit a sestry z České republiky.

   

  Víkendové setkání rady CEL

  4. Říjen 2016 - 20:00


  Poslední zářijový víkend se v krásné přírodě na chalupě na Lipinách uskutečnilo prodloužené setkání rady CEL.
  Sestry společně plánovaly obsah rady na letošní školní rok a jednaly o aktuálních záležitostech inspektorie. Nechyběl prostor pro společné slavení mše svaté za účasti provinciála SDB Petra Vaculíka, během níž byla možnost se společně modlit za naše sestry i bratry. Vzhledem ke krásnému počasí se uskutečnil i táborák s možností neformálního sdílení.

   

  Boží jméno je "MILOSRDENSTVÍ"

  4. Říjen 2016 - 19:50


  Promluvu Hlavního představeného SDB dona Angela Fernandeze Artime najdete zde.

  Překlad z Il Bollettino Salesiano, září 2016

   

  Setkání představených Evropy a Blízkého Východu v Jeruzalémě

  23. Září 2016 - 9:51


  Ve dnech 8. – 21. září 2016 se v Jeruzalémě uskutečnilo setkání provinciálních představených z Evropy a Blízkého Východu. První část setkání byla věnována pouti po svatých místech (Nazaret, Betlém, Hora Blahoslavenství, hora Tábor, Genezaretské jezero, Kafarnaum, Jericho…). Sestry tak měly možnost se blíže seznámit s kulturou a s duchovním bohatstvím Svaté země. Tuto část setkání doprovázela biblistka sr. Maria Ko, fma.