Setkání evropských inspektorek v Belgii

  21. Září 2017 - 19:46


  Ve dnech 13. – 21. září 2017 se inspektorky z Evropy a Blízkého východu setkaly ve Farniére v Belgii, aby během 6 dnů prožily zkušenost vzájemného hlubšího poznání.
  Dny byly animované skupinou ESDAC (duchovní cvičení pro společné apoštolátní rozlišování).
  Každý den provázely různé dynamiky na základě rozjímání Božího Slova, které přešlo v duchovní konverzaci a pojmenování základů našeho charismatu v dnešní době.

   

  Vyhlašujeme soutěž!

  14. Září 2017 - 16:59


  Milí přátelé,
  září nás vítá nejen novým školním rokem, ale i soutěží o nové logo sester salesiánek Česko-litevské Inspektorie.
  Zapojte svou fantazii a um – a dejte se to toho!
  Logo by mělo obsahovat italskou zkratku FMA (česky Dcery Panny Marie Pomocnice) a vyjadřovat, že Inspektorie zahrnuje dvě země (ČR a Litvu). Dále vystihovat nějakou myšlenku (ohledně poslání apod.)
  Své návrhy můžete posílat na mail: fmakarlin@gmail.com do 31. října 2017.

   

  Máme mezi sebou aspirantku!

  4. Září 2017 - 20:21


  V pondělí 4. září v podvečerních hodinách v kobyliské komunitě salesiánek byla přijata do aspirantátu Maruška Machová.
  Během modlitby nešpor, které se kromě místní komunity zúčastnila také část komunity sester v Karlíně, představená inspektorie předala kandidátce posvěcenou medailku s Pannou Marií a Marií Dominikou Mazzarellovou.

   

  Duchovní cvičení s doprovázením ve Pstruží na Orlím hnízdě

  1. Září 2017 - 16:31

  Předposlední týden v srpnu proběhly duchovní cvičení s doprovázením pro mladé od 19 do 35 let.
  P. Petr Vaculík v půlhodinových promluvách načrtl exegezi určitých úryvků důležitých událostí života Ježíše Krista spojených s dějinami lidstva i s každým člověkem jednotlivě.

   

  Máme novou novicku!

  4. Srpen 2017 - 12:19

  Dne 3. srpna 2017 vstoupila do noviciátu na Slovensku naše Veronika Beránková.
  Rok předtím strávila v postulátu v Trnavě, nyní se přestěhovala do noviciátu v Šamoríně.
  Při vstupním obřadu si Veronika vybrala čtení z listu Efezanům 1,3–14 „On si nás vyvolil…“ a úryvek z evangelia sv. Jana: „Pojď za mnou!“.
  Přejeme Veronice požehnané dva formační roky!   

  Alenko, všechno nejlepší!

  25. Červenec 2017 - 22:25

  Sestra Alenka Vojtková z brněnské komunity se 26. července 2017 dožívá významného životního jubilea – 90 let.
  Alenka je nejstarší českou salesiánkou! Brno je i jejím rodným městem. Opustila je jen, když zahájila formaci u FMA na Slovensku (u nás totiž ještě nebyly FMA).
  Milá Alenko, přejeme Ti všechno nejlepší k těmto „kulatinám“. Ať Ti Pán žehná a naplňuje Tě všemi potřebnými dary, zvláště darem zdraví!   

  Pod Mariiným pláštěm

  21. Červen 2017 - 21:02


  Promluvu Hlavního představeného SDB dona Angela Fernandeze Artime najdete zde.

  Překlad z Il Bollettino Salesiano, květen 2017