Setkání asek v Praze Karlíně

   

  Ve dnech 14. až 16. září proběhly v Praze Karlíně první asky. Cílem tohoto setkání bylo především hodnocení 11 chaloupek, které se uskutečnily během tohoto léta.

   

  Pán si k sobě povolal Jana Kubíčka

  18. Září 2007 - 10:24

  Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A Každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Jan 11,25–26)

  Dne 17.září 2007 byl povolán na věčnost Všemohoucím Pánem Jan Kubíček, tvalý jáhen v rosické farnosti a tatínek Miky Kubíčkové FMA, misionářky v Albánii.

  Mše svatá a následný pohřeb se koná v sobotu 22.září 2007 v 9.00 hodin ve farním kostele sv. Martina v Rosicích a na místním hřbitově.

   

  Formační setkání v Brně

  2. Září 2007 - 20:56

  Do toho!

  Těsně před začátkem školního roku proběhly v salesiánském středisku mládeže v Brně – Žabovřeskách formační dny pro zaměstnance a animátory. P. Pavel Kuchař hovořil o salesiánské pedagogice, poučili jsme se o bezpečnosti práce… Zároveň jsme se rozloučili s Martinem Hobzou a Martinem Běhalem. Pro zpestření programu a zároveň utužení našich vztahů jsme navštívili Lanové centrum na Lesné, ze kterého vám nabízíme pár foto.

   

  Evropské setkání FMA

  don Amedeo Cencini

  Grazie, Merci, Danke…. a v jestě dalších jazycích vyjadřovaly sestry FMA téměř celé Evropy a Blízkého východu svou vděčnost i radost ze společně prožitých dnů v Praze. Vizitatorie CEL hostila ve dnech 16. – 20. srpna na 130 sester. Do hlavního města se sjely mladé sestry s věčnými sliby, aby se nejen po létech opět viděly, ale především aby se nechaly obohatit tím, co jim téma tohoto setkání nabízí: Plodnost zasvěceného života. Hlavním hostem setkání byl don Amedeo Cenciny – italský kněz , který se během dvou dnů se ve svých přednáškách dotkl oblasti řeholní identity a charismatu. (Fotografie najdete zde.)

   

  Duchovní cvičení sester FMA

  sr. Věra Vorlová, představená visitatorie

  Pojďte i vy někam na opuštěné místo…. Těmito slovy zve Ježíš své učedníky, ale i každého z nás…a tak se z různých koutů naší země sjely sestry salesiánky do Hoješína, aby tam společně prožily pravidelná týdenní duchovní cvičení. Provinciál SDB, p. František Blaha, který tento týden provázel svým slovem, si zvolil jako ústřední téma sny dona Boska. Blíže nám představil sen O deseti diamantech, a v závěru DC se věnoval snu O dvou sloupech. Duchovní odkaz dona Boska bude třeba prohlubovat a především uvádět v život ještě dlouho po tomto týdnu.

   

  Církevní mateřská škola Laura - informace pro rodiče

  8. Červenec 2007 - 11:36

  Setkání rodičů dětí, které budou navštěvovat CMŠ Laura první rokem se konalo ve středu 29.8. v 15 hodin.
  Více informací zde

   

  Nabídka studijních míst na Dvouleté katolické střední škole v Praze-Karlíně

  5. Květen 2007 - 6:13

  Dvouletá katolická střední škola Praha-Karlín, Vítkova 12, nabízí volná studijní místa pro školní rok 2007/8.
  Jsme dvouletá střední škola zřízená Kongregací sester salesiánek. Nabízíme studium ve dvou oborech – Charitativní služby a Praktická škola. Studium je určeno zejména pro dívky bez studijních předpokladů, dívky sociálně a intelektově slabé, s lehčí mentální retardací, či s problémovým chováním.