63 nových blahoslavených do salesiánské rodiny

  28. Říjen 2007 - 11:08

  V neděli 28. října byl blahořečen Jindřich Saiz Aparicio a 62 druhů mučedníků. Více informací o těchto nových blahoslavených neleznete zde

   

  KAPITULA CEL - DEN TŘETÍ

  27. Říjen 2007 - 12:09

     

  Začátek dne s námi prožil při slavení eucharistie také Evžen Rakovský, SDB. Celé dopoledne jsme se věnovaly práci na posledních úpravách syntézy – jak při práci ve skupinkách, tak v celém shromáždění. Odpoledne jsme si vyslechly konečné znění syntézy. Určitý prostor byl věnován pro příspěvky sester k životu ve vizitatorii. Večer se uskutečnila velká CEL PÁRTY, kterou každá komunita obohatila svým programem. Vše se odehrávalo v rodinném duchu.

   

  Zemřela paní Vanická

  26. Říjen 2007 - 22:12

   

  Dne 26.10.2007 si Pán k sobě povolal paní Danušku Vanickou (sestru sr. Alenky Vojtkové). Značnou část svého života prožila v severních čechách – v Mimoni. Poslední rozloučení se zesnulou paní Vanickou bude ve čtvrtek 1.listopadu 2007 v 11 hodin ve farním kostele v Mimoni.

   

  KAPITULA CEL - DEN DRUHÝ

  26. Říjen 2007 - 22:00

     

  Slavením eucharistie s Jankem Ihnátem, SDB, jsme začaly druhý den na kapitule CEL. Téměř celé dopoledne bylo věnováno práci ve skupinkách, kde jsme zhodnotily, jak se podařilo uvést v život závěry z minulé generální kapituly. Odpoledne jsme prožily osobním i společným zamyšlením se nad syntézou přípravných otázek na blížící se kapitulu. Večerní program – hra, biblické tance, či vycházka do Prahy byly vítaným odreagováním se. Den zakončila slůvkem na dobrou noc sr. Věra.

   

  PRVNÍ DEN NA KAPITULE CEL

  25. Říjen 2007 - 21:42

     

  Modlitbou k Duchu svatému jsme zahájily kapitulu. Představená visitatorie sr. Věra Vorlová krátce shrnula, co vše se v uplynulém šestiletí událo, a za co můžeme být Pánu vděčné. Během odpoledne mezi nás na pár hodin zavítal Václav Klement, SDB, který během dialogu s námi podtrhl tři důležité skutečnosti:

  1. Při kapitule nejde jen o něco, ale o někoho. Jde o naše srdce a o to, probudit v něm opět apoštolské nadšení.

   

  Kapitula Česko Litevské vizitatorie

  24. Říjen 2007 - 13:24

   

  Od 25.10. do 28.10. proběhne v Praze – Karlíně kapitula CEL. Toto setkání sester naší vizitatorie, je přípravou na 22. generální kapitulu, která bude zahájena 18.září 2008 v Římě. Kapitula je období intenzivného hodnocení, zamyšlení a orientace pro společné hledání Boží vůle. Téma kapituly je: POVOLANÉ BÝT DNES ZNAMENÍM A VÝRAZEM BOŽÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ LÁSKY. Prosíme o provázení modlitbou v těchto důležitých okamžicích života vizitatorie…

   

  Misijní koláč 2007

  23. Říjen 2007 - 14:28

   

  V mnoha farnostech proběhla o misijní neděli akce Misijní koláč. Brněnské „spolčo“ mělo tuto akci spojenu s misijním výcvikem. Vše se odehrálo na faře v Dědicích u Vyškova, kde jsme objevovaly své misijní předpoklady – vždyť přece SPRÁVNÝ MISIONÁŘ: Nese břemena jeden druhému, umí se zapřít – opouští své zvyky, je vnímavý k domorodcům, pracuje s láskou…

  O tom, jaké to bylo vypoví víc foto, nebo komentáře zúčastněných…

  foto