Zemřela paní Vanická

  26. Říjen 2007 - 22:12

   

  Dne 26.10.2007 si Pán k sobě povolal paní Danušku Vanickou (sestru sr. Alenky Vojtkové). Značnou část svého života prožila v severních čechách – v Mimoni. Poslední rozloučení se zesnulou paní Vanickou bude ve čtvrtek 1.listopadu 2007 v 11 hodin ve farním kostele v Mimoni.

   

  KAPITULA CEL - DEN DRUHÝ

  26. Říjen 2007 - 22:00

     

  Slavením eucharistie s Jankem Ihnátem, SDB, jsme začaly druhý den na kapitule CEL. Téměř celé dopoledne bylo věnováno práci ve skupinkách, kde jsme zhodnotily, jak se podařilo uvést v život závěry z minulé generální kapituly. Odpoledne jsme prožily osobním i společným zamyšlením se nad syntézou přípravných otázek na blížící se kapitulu. Večerní program – hra, biblické tance, či vycházka do Prahy byly vítaným odreagováním se. Den zakončila slůvkem na dobrou noc sr. Věra.

   

  PRVNÍ DEN NA KAPITULE CEL

  25. Říjen 2007 - 21:42

     

  Modlitbou k Duchu svatému jsme zahájily kapitulu. Představená visitatorie sr. Věra Vorlová krátce shrnula, co vše se v uplynulém šestiletí událo, a za co můžeme být Pánu vděčné. Během odpoledne mezi nás na pár hodin zavítal Václav Klement, SDB, který během dialogu s námi podtrhl tři důležité skutečnosti:

  1. Při kapitule nejde jen o něco, ale o někoho. Jde o naše srdce a o to, probudit v něm opět apoštolské nadšení.

   

  Kapitula Česko Litevské vizitatorie

  24. Říjen 2007 - 13:24

   

  Od 25.10. do 28.10. proběhne v Praze – Karlíně kapitula CEL. Toto setkání sester naší vizitatorie, je přípravou na 22. generální kapitulu, která bude zahájena 18.září 2008 v Římě. Kapitula je období intenzivného hodnocení, zamyšlení a orientace pro společné hledání Boží vůle. Téma kapituly je: POVOLANÉ BÝT DNES ZNAMENÍM A VÝRAZEM BOŽÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ LÁSKY. Prosíme o provázení modlitbou v těchto důležitých okamžicích života vizitatorie…

   

  Misijní koláč 2007

  23. Říjen 2007 - 14:28

   

  V mnoha farnostech proběhla o misijní neděli akce Misijní koláč. Brněnské „spolčo“ mělo tuto akci spojenu s misijním výcvikem. Vše se odehrálo na faře v Dědicích u Vyškova, kde jsme objevovaly své misijní předpoklady – vždyť přece SPRÁVNÝ MISIONÁŘ: Nese břemena jeden druhému, umí se zapřít – opouští své zvyky, je vnímavý k domorodcům, pracuje s láskou…

  O tom, jaké to bylo vypoví víc foto, nebo komentáře zúčastněných…

  foto

   

  Slavné sliby v Dačicích

  15. Říjen 2007 - 17:37

   

  Dne 15.10.2007 na slavnost sv. Terezie od Ježíše sestra Marie Terezie od Vítězného Beránka (Ludmila Hemalová) složila své slavné sliby v Řádu bosích karmelitek. Slavnosti na Karmelu Matky Boží v Dačicích jsme se zúčastnily i my (salesiánky), protože s Liduškou jsme prožily pár společných let v naší Kongregaci. Pár fotografií ze slibů.

   

  10. výročí přítomnosti sester salesiánek v Plzni

  9. Říjen 2007 - 17:46

   

  Tento rok je pro nás rokem vděčnosti, protože slavíme 10. výročí naší přítomnosti v Plzni. A to je důvod k vděčnosti Bohu i mnoha ochotným a štědrým lidem. Děkujeme také vám všem, kteří se za nás, i za všechny, kteří k nám přicházejí, modlíte.