Domů » Obsah

  Duchovní obnova pro mladé

  21. Únor 2018 - 13:54


  První postní víkend se přes dvacet mladých lidí zúčastnilo postní duchovní obnovy v Praze – Karlíně, kterou pořádaly sestry salesiánky a kázal Petr Vaculík, provinciál SDB.

  Páteční podvečer byl věnován modlitbě křížové cesty s vyráběním křížů.
  Celá obnova se konala v tichu a rozjímání nad Božím slovem. To uvedlo mladé do tajemství smlouvy Boha s jeho lidem, která začíná od stvoření světa a prochází celým Starým Zákonem až k vrcholu Ježíšovy smlouvy s člověkem, která vrcholí ve velikonočních událostech.
  Nechyběl čas pro osobní i společnou modlitbu, svátost smíření i rozhovory se sestrami.
  Nedělní dopoledne bylo věnováno smyslu a podstatě postní doby, která je završena obnovou našeho křtu.