Domů » Obsah

  Tříleté hodnocení v Aricci (Itálie)

  12. Leden 2018 - 14:32


  Ve dnech 7. – 12. ledna 2018 se v krásné přírodě v okolí jezera v Castelgandolfu uskutečnilo setkání sester a poprvé i laiků a mladých (celkem 120 lidí) z Evropy a Blízkého východu, aby společně zhodnotili tři roky od poslední Generální kapituly.
  Základní otázku pro hodnocení najdeme už v knize Genesis, když se Hospodin ptal Adama: „Kde jsi?“ V prvních dnech jsme se zamýšleli nad tím, kde jsme vzhledem k tématům Kapituly a vycházeli jsme přitom z textu Matoušova evangelia o rozmnožení pěti chlebů a dvou rybiček. Ježíš potřebuje to málo, co každý z nás má, aby nasytil zástupy. Potřebuje, abychom mu odevzdali náš strach z toho, že máme dát všechno.
  Velmi zajímavá byla zkušenost souznění v hledání odpovědí na to, k čemu nás Pán zve v dalších letech a to navzdory naší rozdílnosti národnostní, kulturní i náboženské (několik ritů). Uvědomili jsme si nutnost prohlubování osobního vztahu ke Kristu a jasné identity a z toho vycházející otevřenosti našich komunit laikům a mladým ke společné formaci a práci na poslání, které nám Pán svěřuje.
  Během setkání byla také příležitost k setkání mezi námi a výměnou pastoračních zkušeností a nápadů a hledání prorockých znamení v konkrétních zkušenostech našich zemí. Hodnocení vytvořilo možnost k zamýšlení se nad Synodem mladých. Synod přináší novost v otázce, kterou se obrací k mladým: neptej se, kdo jsi, ale pro koho jsi? Neptej se, jak být šťastný, ale koho mám udělat šťastným?
  Nechyběla ani pouť po posvátných místech Říma a diskuze s novickami a mladými, kteří měli možnost vyjádřit svá očekávání od sester FMA. Tito mladí touží po tom, aby mohli mezi námi v komunitách zakusit rodinnou atmosféru a aby se mohli s doprovázením dát do služby. Chtějí křesťanský život, který je dobrodružstvím s Pánem uprostřed lidí dnešní doby.
  Poslední den byl věnován rozlišování tématu pro příští generální kapitulu.
  Odkaz ke shlédnutí ve španělštině: https://www.youtube.com/watch?…