Domů » Obsah

  Juniorky na Slovensku

  19. Listopad 2017 - 20:14


  Dvě české juniorky Jana a Jana s provinciálkou Jančou se zúčastnily víkendového setkání slovenských juniorek. Konalo se v Nitře v kněžském semináři ve dnech 17.-19.11.2017.
  Téma bylo prožívání chudoby, k osobní reflexi i skupinovému sdílení nám nabídla podněty sestra Janča Svobodová.
  Po obědě jsme navštívily Orechov Dvor, osadu, v níž jsme se mohly reálně dotýkat chudoby. S Romy tam pracují slovenské FMA.
  Sobotní odpoledne a neděli dopoledne nás provázel Don Bosko, jehož jsme mohly více poznávat díky slovenské sestře Adrice.
  Nechyběla společná modlitba ani zábava – po celodenním sezení přišel vhod florbal nebo další diskuze na palčivá témata i osobní přátelská sdílení.
  Děkujeme slovenským sestrám, že nás přijaly a těším se „nabudúce“ .
  Jana Marková

  Fotky ze setkání.