Domů » Obsah

  Setkání evropských inspektorek v Belgii

  21. Září 2017 - 19:46


  Ve dnech 13. – 21. září 2017 se inspektorky z Evropy a Blízkého východu setkaly ve Farniére v Belgii, aby během 6 dnů prožily zkušenost vzájemného hlubšího poznání.
  Dny byly animované skupinou ESDAC (duchovní cvičení pro společné apoštolátní rozlišování).
  Každý den provázely různé dynamiky na základě rozjímání Božího Slova, které přešlo v duchovní konverzaci a pojmenování základů našeho charismatu v dnešní době.
  Tato zkušenost byla příležitostí k novému pohledu na sebe sama i na ostatní a realitu, v níž se nacházíme.

  Setkání pokračovalo prací na tříleté verifice, která proběhne v Římě v lednu 2018 za účasti laiků a mladých a přípravou setkání evropské salesiánské rodiny ve Varšavě v listopadu 2017.