Domů » Obsah

  Máme mezi sebou aspirantku!

  4. Září 2017 - 20:21


  V pondělí 4. září v podvečerních hodinách v kobyliské komunitě salesiánek byla přijata do aspirantátu Maruška Machová.
  Během modlitby nešpor, které se kromě místní komunity zúčastnila také část komunity sester v Karlíně, představená inspektorie předala kandidátce posvěcenou medailku s Pannou Marií a Marií Dominikou Mazzarellovou.
  Krátké čtení si Maruška vybrala sama z Matoušova evangelia a klíčovou větou bylo „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ (Mt 10,8), které pro ni mělo důležitý vliv při jejím rozhodování v povolání.
  Přejeme Marušce, aby ji Pán naplnil mocí Ducha Svatého a Panna Maria ať je její věrnou přímluvkyní.