Domů » Obsah

  Ředitelky na horách

  14. Červen 2017 - 11:05


  První červnový víkend ředitelky komunit z české i slovenské provincie strávily v krásné přírodě uprostřed Vysokých Tater v blízkosti Popradu ve Svitu. Konalo se tam pravidelné roční setkání, tentokrát zaměřené na téma salesiánské modlitby. V sobotu se mu věnoval ve své přednášce P. Peter Timko, SDB, novicmistr slovenských bratří a rozvrhl své zamyšlení do dvou bloků.
  V tom prvním se věnoval modlitbě jako setkání dvou svobod – té Boží a té lidské. Modlitba není záležitostí člověka, ale iniciativa Boží a na člověku je pouze, aby se jí otevřel. Souvisí s naším obrazem Boha, tedy je důležité, k jakému Bohu se modlím. Tři důležité způsoby setkání se s Bohem jsou rozjímaní, zpytování svědomí a liturgie.
  Rozjímání je přebývání s Božím slovem, které nás mění zevnitř, a dotváří v nás v Ježíšovu podobu. Když se živíme Božím slovem, jsme jako těhotná žena, která také neví, jak přesně v ní dítě roste a jejím úkolem je pouze správně se živit. Zpytování svědomí nás učí rozlišovat myšlenky a pocity, odkud a kam vedou.
  Druhý blok o salesiánské modlitbě začal P. Peter otázkou, jak se don setkával s Bohem. Žil jako by viděl Neviditelného. U něj praxe předcházela teorii, viděl Ježíše ve všem, co žil. To je pravá kontemplace a cíl naší modlitby.
  Po dopolední přednášce byl odpoledne čas na kontemplaci v praxi a to při výletu do Štrbského plesa. Poté jsme den zakončily sdílením o modlitbě, společnou modlitbou a sesterským večerem.
  V neděli jsme společně oslavily Seslání Ducha Svatého a setkaly se ke sdílení ve dvou provinciích.
  Za rok zase na shledanou, tentokrát v Čechách.