Domů » Obsah

  Salesiánský dům dětí a mládeže Ostrava

  SHM klub Ostrava

  Salesiánský dům dětí a mládeže v Ostravě byl založen v roce 1999. Jedná se o středisko volného času pro děti a mládež od 5 do 16 let především ze sociálně slabších rodin.

  Ve dnech školního vyučování mohou děti navštěvovat různé zájmové kroužky nebo volnou oratoř.

  Program na září
  Program na říjen
  Program na listopad
  Program na prosinec

  Ze zájmových kroužků je to např.

  • keramika
  • malování
  • divadlo
  • vaření
  • modelář
  • přírodovědný kroužek
  • hra na flétnu
  • hra na kytaru a klávesy
  • hudební nauka
  • stolní tenis
  • florbal
  • náboženství.

   Ti nejmenší mohou ještě chodit do Klubíčka a děvčata do 12 let se scházejí v Klubku.

  Volná oratoř je nízkoprahovým zařízením s nabídkou různých her, drobných výtvarných prací a sportu. Důležitým doplňkem je malý dětský bar. Oratoř je zpestřována soutěžemi, turnaji a různými tematickými programy. Za hezkého počasí mohou děti využívat i zrekonstruovaný zahradní prostor s basketbalovým hřištěm, pískovištěm, houpačkami, odpočívadly a skluzavkou, který rády navštěvují i maminky z okolních panelových domů se svými nejmenšími ratolestmi.

  Ve volných dnech se děti mohou zúčastňovat výletů nebo různých jednorázových akcí (drakiáda, maškarní karneval, Dětský den, Den Země…) a o prázdninách se pořádají tábory a pobyty mimo průmyslovou aglomeraci Ostravy.

  zpět na Střediska mládeže