Domů » Naše aktivity

    Denní centrum - Kaunas

     

    Denní centrum Kaunas je hlavním dílem našich sester na Litvě. Toto středisko se otevřelo v roce 1997 a patří k jedněm z prvních tohoto druhu na Litvě. Do Centra přichází denně, po skončení vyučování, 27 dětí. Jedná se o děti z problémových rodin. Dělají si úlohy do školy, stravují se, hrají si a navštěvují kroužky jako je divadlo, tanec a keramika. Podle individuální potřeby mohou děti v Centru i přenocovat, umýt se a vyprat si věci. Pozornost střediska se nezaměřuje pouze na dítě, ale na celou rodinu. Vychází se ze snahy o celistvou výchovu osobnosti a pomoc rodině překonat různé těžkosti, s kterými se v životě setkala. Denní centrum tak spolupracuje se státními institucemi, především pak s Institut pro ochranu práv dítěte.

    webové stránky denního centra