Domů » Naše aktivity

  Dobrovolnictví

  VIDES

  (VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DONNA EDUCAZIONE SVILUPPO)

  MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNICTVÍ
  ŽENA VÝCHOVA ROZVOJ

   

  VIDES
  Je organizace, která zajišťuje možnost konat dobrovolnickou službu v jiné než vlastní zemi, krátkodobě (od 1 do 6 měsíců) či dlouhodobě (1 rok)

  Kde
  V zemích Afriky, Latinské Ameriky, Jihovýchodní Asie v projektech sester Salesiánek nebo Salesiánské rodiny.

  Jakou službu
  Směřující k rozvoji člověka na úrovni:

  • výchovné (animace, výchovná podpora, rukodělné práce)
  • zdravotní (zdr. sestry, lékaři…)
  • sociální (stavby, elektrická vedení, střih a šití oděvů..)

  Služba ve VIDES má výchovný charakter
  Protože:

  • se zaměřuje na děti, mladé a ženy a snaží se o jejich rozvoj
  • pečuje o formaci dobrovolníků prostřednictvím:

   formačních soustředění, kurzů a kongresů, zkušeností mezinárodní dobrovolnické služ­by

  Jaké jsou její cíle

  • interkulturní dialog
  • služba solidarity s nejchudšími
  • zařazení se do projektu místní komunity
  • objevení způsobu života, který je alternativou k tomu, jenž předkládá konzumní společnost

  Pro koho
  Pro toho, kdo umí dát druhým zdarma k dispozici své vlastní schopnosti.

  Podmínky

  • souhlasit s projekty VIDESu
  • minimální věk 18 let
  • fyzické zdraví a psychická vyrovnanost
  • umět se pohybovat, pracovat ve skupině a společně plánovat
  • dokázat se spokojit jen se základními věcmi a přizpůsobit se místním podmínkám
  • absolvovat školení VIDESu + zkušenost s animací dětí/mladých
  • hradit si cestovní náklady a pojištění
  • otevřenost pro hodnoty evangelia
  • jazyková znalost

  Kontaktní osoba: Zdena Švédová, fma
  Aktuální činnost VIDES v ČR:
  - dobrovolníci v domově mládeže při DKSŠ
  - pobyty pro dobrovolníky

  ilustrační foto:
  - „práce dobrovolníků na DM“:
  - „z pobytu dobrovolnice Saši“:
  - „z pobytu dobrovolnice Kristíny“:
  - „z pobytu dobrovolnice Elišky“:

  Další informace naleznete na webových stránkách: www.vides.org