Domů » Naše aktivity

    Střediska mládeže

    Samostatně provozujeme dvě střediska mládeže, a to v Plzni (založeno v roce 1997) a v Ostravě (založeno v roce 1999). Tato střediska odpovídají na potřebu míst, v nichž zcela chybí zařízení pro využití volného času dětí a mládeže. Nabízí různé zájmové kroužky a jsou místem setkávání dětí a mladých. Vedoucí kroužků a animátoři jsou z řad mladých, maminek a tatínků, popř. starších osob.

    Středisko volného času pro děti a mládež Plzeň
    Salesiánský dům dětí a mládeže Ostrava