Domů » Naše aktivity

  Dvouletá katolická střední škola

  Dvouletá katolická střední škola, Vítkova 12, Praha 8, je střední odborná škola. Je to škola rodinného typu, určená pro mladé lidi nestudijního založení i pro mladé lidi tělesně či duševně handicapované, sociálně ohrožené a obtížněji vychovatelné.

  Studijní obory:
  1. Charitativní služby – pro absolventy ZŠ a spec. ZŠ
  2. Praktická škola – pro absolventy ZvŠ, speciálních a pomocných ZŠ a pro mladé lidi s neukončenou ZŠ.

  Dvouleté denní studium je ukončeno závěrečnou zkouškou k získání osvědčení v oborech:

  • šička
  • pomocný kuchař, pomocná kuchařka
  • pečovatel, pečovatelka

     

  Škola připravuje studenty na práci v Charitativní oblasti a pečovatelství, v oblasti služeb, na dobrý rodinný život a manželství, péči o děti vlastní i svěřené, vedení domácnosti vlastní i cizí, učí umění soužití s postiženými spoluobčany.

  Povinnou součástí výuky je i odborná praxe vykonávaná v charitativních zařízeních, LDN, zařízeních společného stravování apod.

  Součástí výuky je i zimní lyžařský kurz, letní výlet, exkurze, besedy, návštěvy výstav, muzeí a jiných kulturně vzdělávacích podniků.

   

  Veškerá činnost je motivována a proniknuta křesťanským postojem k životu, světu a lidem.

     

  Katolická víra ani příslušnost k církvi však není podmínkou přijetí.
  Studium je bezplatné.
  Pro mimopražské uchazečky je zajištěno ubytování v Domově mládeže, který sídlí v budově školy.

  Více najdete na DKSŠ.