Domů » Naše aktivity

  Animátorky, chaloupky

  Chaloupky

   

  Pojmem chaloupky se označuje specifické hnutí letních křesťanských táborů pořádaných v salesiánském duchu, jehož počátky spadají do doby komunistické totality. Jednalo se o krycí název, který utajoval tyto tábory před státní mocí.

  Dnes jsou chaloupky oficiální aktivitou pořádanou pod záštitou SHM. Jedná se o týdenní až čtrnáctidenní pobyty umožňující dětem a mladým lidem prožít setkání s Bohem jako Přítelem a poznat lépe sama sebe prostřednictvím her, tvoření, asistence, kontaktu s přírodou, rodinné atmosféry a radostného prostředí. Rodinná atmosféra je jednou ze základních charakteristik chaloupek. Malý počet účastníků umožňuje vedoucím věnovat se každému intenzivně a osobně. Program je zaměřen na rozvoj osobnosti, především sociálních dovedností, se snahou naučit děti laskavosti, dobru, samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci, vstřícnosti, přátelství a odpuštění. Každá tzv. chaloupka má svůj program, svůj režim, své téma. Přestože děti jsou na chaloupkách vedeny k základním křesťanským hodnotám a společně s jinými dětmi mohou prožívat svou víru, chaloupky nejsou uzavřené pro „nevěřící“.

  ASKY

   

  V rámci Klubu SHM Praha – Karlín probíhají měsíční školení vedoucích pro prázdninové akce (chaloupky). Jedná se o víkendová setkávání (5× – 7× do roka) věřících děvčat středoškolského nebo vysokoškolského věku spojená s duchovní, pedagogickou, vychovatelskou a tábornickou formací.
  Od samého počátku měla tato aktivita za cíl lidský a duchovní růst děvčat a zároveň byla možností sdílet a předávat salesiánskou spiritualitu a poslání. Některá setkání jsou organizována i mimo Prahu

  • např. duchovní obnova či herní setkání.

  Vedoucí se také účastní akreditovaných kurzů táborových vedoucích či Dnů salesiánské spirituality.

  Další informace naleznete zde.
  Kontakty, termíny setkání, fotky tady